İşkur Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) nedir ?

iş  arıyorum

Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) nedir?
TYÇP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır.Toplum yararına bir iş/hizmetin geçici istihdam statüsü ile yürütüldüğü bir istihdam/eğitim faaliyetidir.
Hangi alanlarda TYÇP başvurusu yapabilirim?
1. Düzenlenen tüm programlar kamu yararına yönelik olmak zorundadır.
2. Aşağıda belirtilen alanlar programlara konu olabilecektir;
a. Çevre temizliği,
b. Kamusal altyapının yenilenmesi,
c. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım
onarım ve temizlik işleri yapılması,
d. Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması,
e. Ağaçlandırma, park düzenlemeleri,
f. Vadi ve dere ıslahı,
g. Erozyon engelleme çalışmaları.
3. Program düzenlenecek alanlar belirlenirken, -il geneli ihtiyaçlar göz önünde bulundurmak şartıyla- öncelik kamunun ortak kullandığı alanlar olmak üzere, kamu yararının daha yüksek olduğu programlara verilecektir. Bu çerçevede düzenlenecek programlar proje bazlı olarak hazırlanacak teklifler üzerinden değerlendirilecek olup belirli bir mesleğe yönelik programlar değerlendirilmeyecektir.
4. Kaynağın sadece bir kamu kurum/kuruluşunun görev alanına giren programlara tahsis edilmeyip, konular arasında çeşitliliğe imkan verecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilecektir

Programların süresi nedir?
a. Programların azami uygulama süresi 9 aydır.Programlar işin özelliğine göre tam zamanlı ya da kısmi zamanlı düzenlenebilir.Ancak, programlardan daha fazla işsizin yararlanabilmesi için yapılacak işin ya da programın özelliğine göre öncelikle kısmi zamanlı çalıştırma koşulu aranacaktır. Kısmi zamanlı çalıştırmada çalıştırılan günlük saatin bir aylık toplam süresi 7,5 saate bölünmek suretiyle o ay kaç gün çalışıldığı hesaplanacak ve bu süre üzerinden ücret ve diğer ödemeler (SGK primi vs.) gerçekleştirilecektir.
b. Program süresince katılımcılara 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

TYÇP açılması için başvuru yapabilir miyim?
Sivil Toplum Kuruluşları, özel işyerleri, yerel kamu kurum ve kuruluşları başvuru yapabilirler.
TYÇP’ye katılacak kişilerde aranan şartlar nelerdir?
a. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
b. 18 yaşını tamamlamış olma,
c. Emekli, malul dul ve yetim aylığı almama,
Katılımcının fazla olması durumunda noter huzurunda çekilecek kura ile nihai
katılımcılar belirlenmektedir.
S33. Uygun olan maliyetler nelerdir?
Yükleniciye;
• Brüt asgari ücret üzerinden SGK Prim giderleri,
• İdari gider/temrin (toplam bütçenin en fazla %10’u),
• Kâr (toplam bütçenin en fazla %10’u)(Hizmet sağlayıcının kamu kurum/
kuruluşu olması durumunda temrin ve idari gider ödemesi yapılmaz).
Katılımcılara;
• Net asgari ücret ödenir.

TYÇP’de hizmet alımı nasıl yapılmaktadır?
Programlara ilişkin hizmet alımları; Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri/ Hizmet Merkezlerince 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22 nci madde (ı) bendi hükmü uyarınca “Doğrudan Temin” yöntemiyle yapılmaktadır.
TYÇP için müracaat işlemlerini nasıl yaparım? Kursların başlatılması nasıl yapılmaktadır?
Başvuru sahibi TYÇP kapsamında yer alan çalışma konularına ilişkin olarak ildeki İŞKUR’a başvuruda bulunur.İŞKUR, gelen başvuruyu değerlendirir ve olumlu bulması halinde başvuru sahibi ve İŞKUR arasında bir protokol imzalanır.

Advertisement

Yorum Yok.

Yorum Bırak

*